มาตรฐานวิศวกรรม

มาตรฐานวิศวกรรม


1
ตรวจสอบอาคาร - อาคารยุคใหม่เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะ
ดาวน์โหลด
2
ตรวจสอบอาคาร - ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
ดาวน์โหลด
3
ตรวจสอบอาคาร - กฎหมายควบคุมอาคาร
ดาวน์โหลด
4
ตรวจสอบอาคาร - รู้ทันภัย ป้องกันได้ก่อนใกล้ตัว
ดาวน์โหลด
5
ตรวจสอบอาคาร - ตรวจสอบอาคารเพื่อใช้งานอย่างปลอดภัย
ดาวน์โหลด
6
ระบบดับเพลิง - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2552
ดาวน์โหลด
7
ระบบดับเพลิง - การปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2552
ดาวน์โหลด
8
ระบบดับเพลิง - กฎกระทรวงแรงงาน มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย 2555
ดาวน์โหลด
9
มาตรฐานระบบไฟฟ้า - มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป (มยผ.4502-51)
ดาวน์โหลด
10
มาตรฐานระบบไฟฟ้า - มาตรฐานงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั่วไป (มยผ.4501-51)
ดาวน์โหลด
11
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานประกอบการออกแบบติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันการลามไฟ (มยผ.8303-52)
ดาวน์โหลด
12
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานประกอบการออกแบบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทนไฟ (มยผ.8302-52)
ดาวน์โหลด
13
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ (มยผ.8301)
ดาวน์โหลด
14
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานอุปกรณ์ลิ้นกันควัน (มยผ.8138-52)
ดาวน์โหลด
15
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานอุปกรณ์ลิ้นกันไฟ (มยผ.8137-52)
ดาวน์โหลด
16
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซสำหรับที่พักอาศัย (มยผ.8136-52)
ดาวน์โหลด
17
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง (มยผ.8135-52)
ดาวน์โหลด
18
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง (มยผ.8134-52)
ดาวน์โหลด
19
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat Detector (มยผ.8133-52)
ดาวน์โหลด
20
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector (มยผ.8132-52)
ดาวน์โหลด
21
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manual station (มยผ.8131-52)
ดาวน์โหลด
22
ระบบดับเพลิง – มาตรฐานแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ fire alarm control panel (มยผ.8130-52)
ดาวน์โหลด
23
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิดสารสะอาด (มยผ.8129-52)
ดาวน์โหลด
24
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีเปียก (มยผ.8128-52)
ดาวน์โหลด
25
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ Sprinkler (มยผ.8127-52)
ดาวน์โหลด
26
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานสายฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose (มยผ.8126-52)
ดาวน์โหลด
27
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection (มยผ.8125-52)
ดาวน์โหลด
28
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานวาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง (มยผ.8124-52)
ดาวน์โหลด
29
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานวาล์วสัญญาณเตือนภัย Alarm Valve (มยผ.8123-52)
ดาวน์โหลด
30
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานวาล์วกันกลับในระบบท่อน้ำดับเพลิง Check Valve (มยผ.8122-52)
ดาวน์โหลด
31
มยผ.8121-52 มาตรฐานวาล์วควบคุมแรงดันในระบบป้องกันอัคคีภัย
ดาวน์โหลด
32
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานวาล์วควบคุมแรงดันในระบบป้องกันอัคคีภัย Pressure Reducing Valve (มยผ.8121-52)
ดาวน์โหลด
33
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานอุปกรณ์ตรวจจับการไหลของน้ำในระบบท่อดับเพลิง Flow switch , Supervisory switch (มยผ.8120-52)
ดาวน์โหลด
34
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานเกจวัดแรงดันและแรงดูดสุญญากาศ pressure gauge , compound gauge (มยผ.8119-52)
ดาวน์โหลด
35
ระบบดับเพลิง - มาตรฐานข้อต่อ-ส่วนประกอบ-เหนือพื้นดิน-ระบบป้องกันอัคคีภัย (มยผ.8118-52)
ดาวน์โหลด
36
ระบบดับเพลิง – มาตรฐานข้อต่อท่อยืดหยุ่นได้สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย flexible hose (มยผ.8117-52)
ดาวน์โหลด
37
Fire pump system - มาตรฐานแผงควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง fire pump controller (มยผ.8116-52)
ดาวน์โหลด
38
Fire pump system - มาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง engine fire pump (มยผ.8115-52)
ดาวน์โหลด
39
Fire pump system - มาตรฐานมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Electric fire pump (มยผ.8114-52)
ดาวน์โหลด
40
Fire pump system - มาตรฐานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง fire pump (มยผ.8113-52)
ดาวน์โหลด
41
ระบบดับเพลิง – มาตรฐานอุปกรณ์ดึงประตูปิด (มยผ.8112-52)
ดาวน์โหลด
42
ระบบดับเพลิง – มาตรฐานบาร์ผนักประตูฉุกเฉิน (มยผ.8111-52)
ดาวน์โหลด
43
ระบบดับเพลิง - ข้อกำหนดการควบคุมการใช้งานวัสดุภายในอาคาร (มยผ.8101-52)
ดาวน์โหลด
44
อุปกรณ์ประกอบอาคาร - มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต (มยผ.1901-51)
ดาวน์โหลด
45
ระบบสุขาภิบาล - มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา (มยผ.3501-51)
ดาวน์โหลด