ตรวจสอบ fire pump

ตรวจสอบปริมาณน้ำสำรอง
ตรวจสอบการเปิด-ปิดวาล์วในระบบ

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
ตรวจสอบไส้กรองอากาศ


ตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่
ตรวจสอบระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์

ตรวจสอบการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ Cooling Line เครื่องยนต์

ตรวจสอบการทำงานที่แผงควบคุมที่เครื่องยนต์

ตรวจสอบสภาพ Packing Seal
ตรวจสอบสภาพ Flexible Joint

ตรวจสอบสภาพปั๊มและการติดตั้ง
ตรวจสอบเกจวัดความดันภายในระบบ

ตรวจวัดอุณหภูมิอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยเครื่องวัด THERMO SCAN

ตรวจวัดอุณหภูมิตัวเรือนปั๊มด้วยเครื่องวัด THERMO SCAN

ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณจุดหมุนขณะทำงานด้วยเครื่องวัด THERMO SCAN

ตรวจวัดอุณหภูมิ Right Angle Gear ขณะทำงานด้วยเครื่องวัด THERMO SCAN

ตรวจสอบตู้ควบคุม Engine Fire Pump

ตรวจสอบสภาพ Jockey Pump

ตรวจสอบตู้ควบคุม Jockey Pump