CONTACT

ติดต่อเรา

ท่านเจ้าของกิจการ เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ดูแลอาคาร ผู้ดูแลระบบ วิศวกรควบคุมระบบประกอบอาคาร หากสนใจในบริการที่มุ่งเน้นการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและมุ่งเน้นความใส่ใจในบริการจาก บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด สำหรับงานบริการ ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา fire pump, ปั้มดับเพลิง,ระบบดับเพลิง, รถโฟร์คลิฟท์ (fork lift) ,fork lift LPG, ตรวจสอบอาคาร, ตรวจสอบพลังงาน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่าง ๆ

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด

  • 35/455 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

  • tcharoen96@gmail.com

  • 065-0938905 , 02-1036347

  • 02-5507896


Contact Information

 

 

หัวเรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
อีเมล